Kombi patlamalı yanıyor

  • Cihaz yanmak üzereyken birkaç saniye geç yanarsa. İçeride gaz birikmesi olur bu nedenle şiddetli bir yanma olacağından gaz ve çakmak ayarlarının kontrolü gerekmektedir.
  • Cihaza yıllık bakım yapılması gerekmektedir.