Demirdöküm Kazan / Brülör

Doğalgazın özelliği dolayısıyla, doğalgaz kazanları dizayn ve konstrüksiyonunda bazı farklılıklar yaratılmalıdır. Bu farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Doğalgaz alevinin radyasyon kabiliyeti az olduğu için, doğal gaz kazanlarında konveksiyon yüzeyleri büyük öneme sahiptir. Bu yüzeyler çok iyi düzenlenmelidir.

Baca gazları içerisinde su baharı oranı çok yüksektir. Bu nedenle;

Soğuk yüzeylerde yoğuşma olamaması ve korozyonun önlenmesi gerekir.
Düşük sıcaklık ısıtmasına uygun olmalıdır.
Korozyona dayanıklı özel alaşımlı döküm kazanlar, doğal gaz yakılması halinde sıcak su kazanı olarak büyük avantaj sağlarlar.
Zayıf radyasyon özelliğine bağlı olarak, ocak sıcaklığı yüksektir. Özellikle çelik kazanlarda suyla soğutulmayan yüzey bırakılmamalıdır.